Какво е UPS (непрекъсваемо захранване)

Какво е непрекъсваемо захранване? Непрекъсваемото захранване (UPS) е устройство, което позволява на компютъра да продължи да работи поне за кратко време, когато входящото захранване е прекъснато. Докато захранващата мощност тече, тя също така допълва и поддържа складирането на енергия. КолкотоRead More